Zakres naszych usług


Pomagamy dostosować pakiety
Pomagamy dostosować pakiety

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

1. ubezpieczenie mieszkań i domów

 • PAKIET od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzież z włamaniem, szyby, przepięcia, OC i NNW w życiu prywatnym,

2. ubezpieczenie domów w trakcie budowy

 • PAKIET katastrofy budowlane, kradzież z włamaniem i dewastacja

3. Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw

 • ubezpieczenie majątku firmowego
 • OC działalności

4. ubezpieczenie turystyczne

 • PAKIET koszty leczenia za granicą, OC i NNW w życiu prywatnym

5. ubezpieczenie rolne

 • PAKIET OC Rolników wraz z ubezpieczeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 • OC komunikacyjne
 • Auto Casco
 • NNW komunikacyjne
 • Assistance komunikacyjne 

 

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w życiu prywatnym

2. NNW MOJA RODZINA

 • ubezpieczenie pobytu w szpitalu
 • ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka
 • ubezpieczenie poważnych zachorowań
 • oraz z innych tytułów ....

 

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIAŁNOŚCI CYWILNEJ

 • OC w życiu prywatnym
 • OC z tytułu wykonywania zawodu
 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

 

 

W chwili obecnej dysponujemy ofertą wiodących Towarzystw Ubezpieczeń

miedzy innymi:

ERGO HESTIA, MTU, WARTA, HDI, COMPENSA, INTERRISK, BENEFIA, WIENER, LINK4, AVIVA, AXA, PROAMA, UNIQA, GENERALI, ALLIANZ, PZU S.A., RESO (BALCIA), TUZ, TUW, POLISA ŻYCIE i inne towarzystwa.......

                                                                                                      

                                                                                                Zapraszamy do skorzystania z naszych usług